Om oss

Om forfatterene

PAUL BJERKE er professor i journalistikk ved

Høgskulen i Volda. Han er PhD fra Universitet

i Oslo med en avhandling om presseetikk og

profesjonsmoral. Bjerke var journalist,

nyhetsredktør og ansvarlig redaktør i

Klassekampen i årene 1982-97. Han har

senere skrevet flere bøker, artikler og bokkapitler

om journalistikk.


BIRGITTE KJOS FONN er førsteamanuensis i

journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

(HiOA) og dr. philos. i historie fra Universitetet i

Oslo (UiO) på en avhandling om pressehistorie.

Er fagkoordinator for HIOAs fagforfatterstudium

og tidligere blant annet utenriksjournalist. Er cand.

polit. i sosiologi fra UiO, og Master of Science i

“The Politics of the World Economy” fra London

School of Economics and Political Science (LSE).


ESPEN SØRMO STRØMME er høgskolelektor

i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen

Gimlekollen i Kristiansand. Han har mastergrad i

økonomijournalistikk fra Høgskolen i Bodø. Han

har jobbet som journalist i sju år, blant annet i

Fædrelandsvennen, Romsdals Budstikke, NRK

Nordland og Adresseavisen.


ANDREAS YTTERSTAD er førsteamanuensis

i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og

Akershus (HiOA). Han skrev doktorgrad om

mediedekingen av norsk klimapolitikk, og er

opptatt av klimaspørsmålet både som forsker og

som nestleder i Concerned Scientists Norway.

Han har publisert flere arbeider om etikken og

journalistrollen i klimajournalistikken og har et

eget kurs i klimajournalistikk på HiOA. Han

har også vært initiativtaker for alliansen Broen

til framtiden, et samarbeid mellom forskere og

fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse.