Segmentering i Proff Forvalt del II

Segmentering i Proff Forvalt

<--- til del 1


Vi skal nå lage en grafikk som viser utviklingen i avkastning de siste fem årene. Vi bruker da resultat før skatt som mål på avkastning og lager linjediagrammer for de fem største selskapene fra 2011 til 2015.


Når vi skal lage diagrammer i Excel eller Google Regneark, anbefales følgende:

- Klipp ut og lim inn de dataene du skal bruke i diagrammet i et eget område eller ark

- Snu dataene slik at kategoriene følger kolonnene vannrett, mens utviklingen over tid følger radene loddrett. Et nytt år med nye data vil på den måten fylle en ny rad i regenarket.


1: Legg til et nytt ark i regnearket (se nederst)


2: Lim inn navnene på de fem største produsentene, samt cellene som inneholder data for ordinært resultat før skatt fra 2011 til 2015. Arket skal nå se slik ut:

Du skal nå bytte om på rader og kolonner. Merk alle dataene og klipp dem ut (Crt+X). Høyreklikk på en celle under dataene og transponere som vist her:

Du kan nå slette de gamle dataene og flytte de nye øverst i regnearket. Sette dataene i en tabell og sorter radene slik at 2011 kommer først og 2015 sist. Slik skal det se ut:

Marker alle dataene, inkludert overskrifter, og velg "sett inn diagram". Velg linjediagram. Når dataene er sortert riktig vil Excel og Google automatisk lage et oppsett som omtrent ser slik ut (overskriften er lagt til manuelt):

Til del II -->