Segmentering i Proff Forvalt

Segmentering i Proff Forvalt

I denne nettleksjonen skal vi vise hvordan man kan nyttiggjøre seg av segmentering i Proff Forvalt for å analysere bransjer og næringsliv i et avgrenset geografisk område. Dette forutsetter at man har abonnement for forvalt.no. 


Av Espen Sørmo Strømme

Publisert 11. august 2016


Sider som Proff.no, Purehelp.no og 1881.no tilbyr regnskapsinformasjon og annen selskapsinformasjon gratis på nett. Måter å utnytte disse tjenestene er beskrevet i Økonomijournalistikk del 2 kapittel 9.


Tjenestene har også en abonnementstjeneste som gir utvidede muligheter for søk og analyser. Vi skal her se på hvordan man kan hente ut viktige regnskapstall for en gitt bransje i et geografisk begrenset område, og vi bruker oppdrettsfisk i Vestlandet som eksempel. Vi er interessert i få svar på følgende spørsmål:


1) Hvem er den største produsenten av oppdrettsfisk (målt i omsetning)? Hvor ligger dette selskapet og hvem eier det?

2) Hvor ligger de fem største oppdrettsfiskprodusentene?

3) Hvordan har omsetningen og avkastningen vært de siste fem årene for de fem største produsentene?

4) Hvilke fem selskaper har har hatt størst fortjeneste, og hvordan har dette utviklet seg de siste fem årene?

5) Hvordan har den samlede omsetningen vært for denne bransjen på Vestlandet de siste fem årene?En forustetning er at tallene bygger på regnskapstall fra tidligere år. Funnene våre kommer ikke til å vise nye aktørere som gjør det godt dersom de ennå ikke har levert inn årsregnskap.


Bilde under viser startskjermen på forvalt.no. Herfra skal du velge "segmentering", og herfra velger vi ut kriteriene vi skal bruke videre.


Søket gir 145 treff, men dette inkluderer også selskaper som ikke leverer regnskapstall. Uansett selskapsform, så må man levere årsregnskap dersom man har en omsetning på over 20 millioner eller eiendeler for over 20 millioner.  Når vi jakter på de største aktørene, kan vi derfor utelate de treffene som ikke har levert inn regnskap. Vi eksporterer datasettet til Excel og velger variablene orgnr, juridisk selskapsnavn, ordinært resultat før skattekostnad, lønnsomhet, likviditet og soliditet. Vi velger også de fem foregående årene (2015 - 2011 i skrivende stund). Regnskapsinformasjon for 2016 leveres først våren/sommeren 2017.


Excel: markerer hele datasettet i Excel og velger "lag tabell" (Se leksjoner om regenark dersom dette er nytt for deg).

Google regneark: du trenger ikke lage noen tabell.


Dokumentet skal nå se omtrent slik ut (utdrag):Vi sorterer nå selskapene ut fra hvem som har størst omsetning, det vil si salgsinntekter i 2015.


De fem største oppdretterene er nå listet øverst:

Vi finner eierne av Lerøy Vest AS ved å søke opp selskpet på nytt fra Proff. Aksjonærene står listet nederst på siden:

Lerøy Vest AS, eies av Lerøy Sefood Group ASA som igjen eies av Austevoll Seafoods ASA. Betegnelsen "ASA" antyder at selskapet er børsnotert, noe som er tilfelle for begge. Dersom man ser videre på Austevoll Seafoods ser man at det er mange eiere inne, men at majoriteten kan spores tilbake til familien Møgster.  Vi har dermed fått svar på spørsmål 1.


Listen viser videre hvem de neste fire største selskapene er. De ligger i Austevoll, Tysnes, Gulen og Bergen. Siden vi har eksportert tallene sammen med forretningsadressen kan vi lage kart med Google Fusion Tables som viser hvor selskapene er.