Regneark (Excel)

Regneark

Slik starter du

Regneark (Excel eller Google sheets) kan bruke i journalistiske saker på mange måter. Disse sidene beskriver noen bruksområder for deg som ikke er vant til å bruke verktøyet fra før. Vi gjennomgår de samme funksjonene i både Microsoft Excel og Google Docs.


Det er lagt vel øvelser med egne filer for å hjelpe deg å bli kjent med verktøyet. Regneark er ikke vanskelig, men det krever at du selv gjør en innsats.

Av Espen Sørmo Strømme

Publisert 19. januar 2016


Regneark trekkes frem som et viktig verktøy for alle journalister som jobber med økonomi eller med store datamengder. Den største fordelen med regneark er muligheten til å sortere og filtrere større datamengder. Men man kan også bruke regneark til å gjøre fremstillinger eller spørreundersøkelser. Mulighetene for å dele datasett med andre gjør dessuten at flere kan jobbe i team mot de samme dataene. Regnearkene kan også smakke med nettsider slik at man kan kombinere data fra tallsett med andre innholdselementer.

Eksempler på hva du kan gjøre i regneark:


- Eksportere tall fra SSB, Eurostat, Verdensbanken, samt tjenester som er knyttet til Brønnøysundregistrene (som Forvalt.no og Ravninfo.no)


- Lage rangeringer over SFO-priser i norske kommuner


- Filtrere ut de største arbeidsplassene i en liste over bedrifter i kommunen


- Organisere kartdata for fremstilling med Google Fusion Tables, Carto  DB og andre kartverktøy


- Gjøre gjentatte regneoperasjoner med liten innsats


- Lage visuelle fremstillinger


- Lage interaktive spørreundersøkelser som kan publiseres på nettet og der resultatene vises automatisk


- Jobbe flere sammen i samme dokument for å samle og organisere større mengder dataExcel og Google Sheets er gratis


Både Microsoft Excel og Google Sheets er gratis og kan installeres på både Mac og PC. Det finnes også versjoner for nettbrett.


Google: Opprett en Gmail-konto dersom du ikke har det. Deretter aktiverer du Google Drive (Google Disk). Dette gir deg gratisversjoner tilsvarende Microsofts Officepakke. Følg Googles egne instruksjoner her:


Excel: Opprett en gratis Outlook-konto på www.outlook.com dersom du ikke har en slik konto fra før. Du får nå tilgang til gratis versjoner av Office-programmene. Du finner dem i menyen øverst til venstre:

Datasikkerhet


Merk at begge disse tjenestene er skytjenester der tredjepart lagrer dataene dine. Du bør tenkte igjennom konsekvensene av dette før du begynner arbeidet. Dersom man behandler datasett som uansett er offentlig tilgjengelig, som statistikk eller selskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene, er det uproblamatisk å bruke skytjenester. Dersom du selv har samlet inn data som er sensitive bør du legge en annen strategi for datasikkerhet og bruke offline-versjon av Excel.


Gå til neste leksjon