Hente data fra SSB og andre databaser

Og videre:

Regneark

Hente tall fra SSB og andre databaser

Statistisk sentralbyrå, Eurostat og andre databaser tilbyr store mengder data. Her er regneark et spesielt nyttig verktøy fordi det lar oss kombinere og krysse flere datasett med hverandre. Vi skal begynne med å se hvordan vi henter ut dataene fra noen av disse databasene.


Av Espen Sørmo Strømme

Publisert 27. januar 2016


Ofte tyr vi til artikler og pressemeldinger når vi leter etter informasjon. Statistisk sentralbyå og andre som leverer statistikk eller som tilbyr store datamengder til offentligheten har også blitt gode til å presentere og formidle stoffet som de opplevere at allmennheten har interesse av. Men SBB og de andre databasene kan brukes til å skreddersy informasjon, og dersom man allerede har gjort seg kjent med Excel eller Google Sheets, kan man bruke dette i kombinasjon for å spisse sakene, krysse ulike datasatt eller lage interaktive kart. Dette skal vi se på her, og vi tar for oss følgende eksempler:


  • Statistisk sentralbyrå
  • Eurostat
  • Verdensbanken
  • Statens kartverk


Kommer: Egen leksjon for hvordan man henter ut selskapsinformasjon gjennom Proff Forvalt.


Generelle tips


- Forstå hva du har funnet: Du kan ikke videreformidle og tolke tall som du ikke forstår selv.

- Behold navn på variabler og tabeller: Vær nøye med å vise til riktig tabell i det videre arbeidet og i sluttproduktet ditt. Mange av titlene ligner på hverandre, men tallene kan være svært ulike. Bruk de samme navnene slik at det ikke er tvil dersom noen ettergår arbeidet ditt.

- Noter deg dato for både når statistikken ble publisert og når du eksporterte den. Lenk gjerne opp til statistikken så lenge den fremdeles finnes på nett.


Ofte vil tilbyderne legge ved denne informasjonen i den eksporterte dataen. Ta i så fall vare på det et sted du finner det igjen.


Mye data er lett å finne frem til uten å gå veien om regneark også. Bruk litt tid på nettsidene til tilbyderne og se hva som finnes og hva du kan lese ut av tallene der. Det er først når datamengden blir stor eller når den skal krysses med andre data at regneark blir hensiktsmessig.


Vi skal nå gå igjennom tilbyderne litt mer i detalj.


Statistisk sentralbyrå

I artikler fra SBB, se etter fanen som fører til tabeller:


Alternativt, se etter grunndataene. Disse finner du gjennom søk i Statistikkbanken. Grunndataene er av og til lenket opp til artiklene. Se etter lenker som dette:Når du henter ut tall selv, vil du få opp et vindu som ser omtrent slik ut:

Velg de variablene du er ute etter og "Vis tabell". Øverst til høyre kan du nå eksportere til Excel:Trenger du flere tips. Disse eksemplene viser hvordan du kan skreddersy data fra Statistisk sentralbyrå skritt for skritt:

 

Eksempel: Boligprisindeksen og linjediagram

Eksempel: Priser på barnehage og kart (kommer)


Videre til del 2: Eurostat og Verdensbanken

Videre til del 3: Statens kartverk