Hente data fra SSB og andre databaser del 2

Regneark

Hente tall fra SSB og andre databaser, del 2

<-- Til del 1


Fra Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat


Finn ønsket datasett ved å velge Data. Velg Data browser (ikke zip - du får et filformat som ikke kan leses i regneark)


Velg download og Excel

Fra verdensbanken, www.worldbank.org

Finn ønsket statisikk gjennom indikatorer eller søk. Velg "Download data"

Merk at når du åpner data fra verdensbanken så vil du ikke se dataene dine. Du må bla til riktig ark: