Hente data fra SSB og andre databaser del 3

Regneark

Hente tall fra SSB og andre databaser, del 3

<-- Til del 1

<-- Til del 2, Eurostat og Verdensbanken


Fra Statens kartverk www.kartverket.no


Statens kartverk tilbyr kart for mange formål. I sammenheng med regneark er det interessant å hente kartinformasjon om fylkes- kommunegrensene. Har vi disse, kan vi kombinere dem med andre data om fylker og kommuner, for eksempel fra KOSTRA, til å lage interaktive kart i Fusion Tables, Carto DB eller andre karttjenester.


Kartet til høyre viser befolkning i ulike kommuner. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, mens grensene er tegnet opp ut fra data fra Statens kartverk. Klikk på en kommune for mer informasjon.


Det er gratis å laste ned kartene fra kartverket, men du må opprette en bruker.


Slik gjør du det:


Fra startsiden velger du:


Jeg vil...

Jobbe med geodata - > Bruke gratis kartdata -> Gå til nedlastingsportal for gratis kartdata -> Grenser


Velg Administrative enheter Norge, WGS 84, hele landet, geoJSON


Du får nå en ZIP-fil som inneholder tre sett data: ett for fylker, et for kommuner og et for grunnkretser.Carto DB kan lese GEOJSON-filer direkte, men for å bruke dette i Google Fusion Tables må du konvertere filen til CSV eller KML. Her finnes det flere gratis tjenester på nett som gjør dette, for eksempel http://converter.mygeodata.eu/


Dataene kan nå lastes opp i Google for bruk i Google Fusion Tables for å lage interaktive kart for å sammenligne fylkeskommuner, kommuner eller grunnkretser.


I eksemplet under er de samme kartdataene brukt med Carto DB  for å vise hvilke grunnkretser i Kristiansand som har høyest andel barn i befolkningen. Trykk på en grunnkrets for å se befolkning i alt, samt andel eldre over 70.

Kommer: Slik tilpasser du data fra SBB med kartdata for å lage interaktive kart