Eksempel - boligprisindeksen og linjediagram

Her kan vi velge "Tabeller(1)" i fanen øverst, og vi får da tabellen som presenteres med mulighet for eksport til Excel. Merk likevel at vi ikke får noe tilleggsinformasjon - grunntallene er ikke lenket opp her. SBB legger som regel en lenke til grunntallene i margen, men vi skal her se at vi kan lete opp slike tall uten å gå veien om artikler som allerede er publisert.


Tallene som artikkelen bygger på er likevel å finne, og vi må lete i "Statistikkbanken". Vi finner lenke til denne fra forsiden av SSB, og leter oss frem til riktig kategori:

Regneark

Hente tall fra SSB, eksempel: boligprisindeksen og linjediagram

I dette eksemplet skal vi se hvordan boligprisindeksen har utviklet seg de siste 10 årene i Bergen, Stavanger og Trondheim. Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel om tallene i januar, men vi skal se hvordan vi finner tallene bak artikkelen slik at vi kan lage egne linjediagrammer som viser utviklingen over lengre tid.


Av Espen Sørmo Strømme

Publisert 2. februar 2016


Ofte tyr vi til artikler og pressemeldinger når vi leter etter informasjon. Statistisk sentralbyå og andre som leverer statistikk eller som tilbyr store datamengder til offentligheten har også blitt gode til å presentere og formidle stoffet som de opplevere at allmennheten har interesse av. Men SBB og de andre databasene kan brukes til å skreddersy informasjon, og dersom man allerede har gjort seg kjent med Excel eller Google Sheets, kan man bruke dette i kombinasjon for å spisse sakene, krysse ulike datasatt eller lage interaktive kart. Dette skal vi se på her.


I denne leksjonen lærer du også:

- Hvordan du sletter/setter inn og kopierer hele rader og kolonner

- Hvordan du kan merke av store mengder data

- Hvordan du publiserer et diagram fra Google Sheets til en embed-kode som kan brukes i en nettartikkel.


Boligprisindeksen


Før du leser videre kan du forsøke å finne ut noe om hva boliger i Trondheim, Bergen og Stavanger er verdt og hvordan dette har utviklet seg de siste 10 årene. Bruk gjerne en søkemotor eller SSBs søkefelt.


Første treff i et søk i SBB på "boligprisindeksen" gir i skrivende stund artikkelen "Boligprisindeksen, 4. kvartal 2015". Her kan vi lese om den generelle utviklingen i landet, samt de største byene og landsdelene:

Du skal da få opp denne siden:

(Flere tabeller følger under dette utsnittet)

Øverste tabell (07221) inneholder dataene vi er ute etter. Dataene spenner fra 1992 til 2015. K1 og K4 betyr kvartal 1 og kvartal 4. De siste dataene er altså oppdatert for fjerde kvartal i 2015, det samme som dataene i artikkelen. Vi velger denne tabellen og får da følgende skjermbilde:

Dette oppsettet gir oss mulighet til å velge ut variabler, sted, boligtype og kvartal helt tilbake til 1992. Dette gir oss for eksempel mulighet til å sammenlige de største byene over tid. Vi velger

- Boligindeks - Enhet: indeks

- Stavanger, Bergen og Trondheim

- Boliger i alt

- Alle kvartal


Tips: På PC: Hold inne Crtl for  å gjøre flere valg . Hold inne Shift for å velge alt mellom der du trykker og det du valgte sist. Velg haken for å velge alt. Streken fjerner alle valg:

Når alle valgene er gjort, trykker du "Vis tabell", og du får da følgende skjermbilde:

Du har nå hentet ut prisindeksen for de tre byen over en tidsperiode på 96 kvartaler. Det er mye å orientere seg i. Vi skal nå overføre disse dataene til regneark for å behandle dataene videre der.

Velg "Ok" ved siden av "Lagre som Excel" øverst til høyre.


Åpne dokumentet i Excel, eller last det opp til Google Disk.


Vi ser at det ikke finnes tall fra før 2005. Men vi kan finne ut hvordan utivklingen har vært fra 2005 og frem til i dag. Linjediagrammer gir en enkel og god oversikt. Velg (marker) først alle dataene som går fra 2005 til 2015. Ikke ta med overskriftene.


Fortsett til del 2 -->