Aksjonærregisteret

Aksjonærregisteret

Hvem eier Norge?


Espen Sørmo Strømme

12. februar 2016, oppdatert 19. februar


Frem til nylig var det kun skatteetaten som hadde oversikt over det fullstendige eierskapet i norske selskaper. Det enkelte selskap har vært pliktig til å levere ut aksjebøker til de som spør om det, men noe sentralt register over eierskap har ikke vært tilgjengelig for offentligheten. Allerede i 2014 ble regjeringen bedt av stortinget om å finne en løsning for et slikt register. Oppdraget ble sendt videre fra det daværende fiskeri- og næringsdepartementet til Brønnøysundregistrene. Per i dag finnes det ennå ikke et registeret som er åpent for søk, i hvert fall ikke hos myndighetene.


Likevel ble aksjeeierregisteret for 2014 åpnet for innsyn september 2015, men da altså uten en søkbar database. Norsk Redaktørforening har hentet ut en fullstendig liste og lagt denne til nedlasting på sidene sine i januar (http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Her-er-aksjonaerregisteret).

Flere har brukt registeret til å opprette søkbare tjenester på nett, for eksempel www.aksjeeiere.no (se skjermdump under)
Hva kan vi bruke det til?

Listene inneholder 1,7 millioner oppføringer. Blant de selskapene med flest eiere finner vi Orkla ASA (om lag 38 000 poster) og DNB ASA (om lag 35 000 poster). Men hva kan vi bruke dette til? En enkel spørring forteller meg hvem som sitter på aksjer med samme postnummer som meg selv. I nabolaget har jeg eiere av Aker Solutions, Schibsted, Klassekampen, Taxi Sør og Kongsberg Gruppen, for å nevne noen. For ordens skyld: jeg bor ikke i en av byens mest fasjonable strøk. Jeg finner også at Microsoft eier en brøkdel av Orkla, men at største aksjonær er et selskap ved navn Canica AS. Canica eies av flere andre selskaper som igjen kan spores til Stein Erik Hagens datter, Caroline Marie Hagen Kjos.


Kommunal Rapport

Så langt er dette mer fun facts enn god journalistikk, men aksjeregisteret gir en unik mulighet til å kartlegge eierskap å makt, innenfor et geografisk område, eller bransjer. Vi kan langt på vei takke Kommunal Rapport og journalist Vegard Venli for at registeret nå er åpent. Han har ført en kamp for å få innsyn i registeret, mens skatteetaten og Finansdepartementet har argumentert med taushetsplikt og tekniske vanskeligheter med å tilgjengeliggjøre dataene.  I en e-post forteller Venli at han ser aksjeregisteret som spesielt nyttig i forhold til å undersøke om politikere eller andre ansatte i kommunene har kjøpt tjenester fra selskaper de selv eier. De har avdekket flere slike forhold, sist med advokat og byråd i Oslo, Geir Lippestad. Her er noen av sakene:


http://kommunal-rapport.no/2016/02/eierskaps-byrad-opplyser-ikke-om-egne-aksjer

http://kommunal-rapport.no/2016/02/her-er-verdiene-lippestad-glemte-fortelle-om


Kommunal Rapport har selv bygget opp en database over leverandører til norske kommuner. De har bedt om innsyn fra samtlige kommuner og fylkeskommuner og registrert alle fakturaer som er sendt til dem. Resultatet har de lagt i Leverandørdatabasen, og bladet sitter derfor nå med all den informasjonen den trenger for å krysse data fra aksjeregisteret med denne slik at de finner de ut hvem som nær sagt sender faktura til seg selv. Mens aksjeregisteret altså ligger åpent på redaktørforeningens nettsider, tilbyr Kommunal Rapport tilgang til Leverandørdatabasen som en abonnementstjeneste. Det man fremdeles mangler er en tjeneste som kan nøste opp indirekte eierskap, altså når en person eier et selskap som igjen eier andre selskap, slik at man får tydeliggjort det fulle og hele eierskapet hos enkeltpersoner. Men dette kan gjøres manuelt.


Aksjeregisterets videre skjebne er uklar. Kommunal Rapport forteller at de forventer at det kan bli vanskelig å kreve innsyn i aksjeeierregisteret for 2015, og at de ikke forventer å få det før til høsten.