Velkommen

Fra Excel og World til Google Drive

Hundrevis av norske journalister må vende seg til det - å kaste Word og Excel mot Googles Docs og Sheets.

 

Hva mister man, og hva får man i stedet? Hvordan kan de nye vertøyene brukes effektivt?

 

I denne leksjonen som opprinnelig er laget for SKUP 2018 går vi gjennom alt man trenger å vite for å få en god start med Google Disk.

 

Leksjonen inneholder presentasjoner, videoer og dokumenter for øving.

 

Gå til leksjoner >

 

8. mars:

Kvinneandelen dårligst i økonomijournalistikken

 

Slik bruker du KOSTRA

 

Hvor mange venter på kommunal bolig i Oslo? Hva koster barnehageplasser i de ulike kommunene?

 

15. mars oppdateres Kostra-tallene for 2015. Les tips om hvordan du kan bruke dem

 

 

Søk i aksjeregistrene

 

Frem til nylig var det kun skatteetaten som hadde en fullstendig oversik over hvem som eide hva her i landet. I september ble registeret åpnet, og redaktørforeningen har nylig lagt databasen tilgjengelig på sidene sine. Men hva kan vi bruke dette til?

 

 

Lær Excel og Google Sheets

 

Regneark (Excel eller Google sheets) kan bruke i journalistiske saker på mange måter. Disse sidene beskriver noen bruksområder for deg som ikke er vant til å bruke verktøyet fra før. Vi gjennomgår de samme funksjonene i både Microsoft Excel og Google Docs.

 

 

Økonomijournalistikk - ny bok for alle som jobber med journalistikk eller studerer det

Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbelyst både i forskningen, journalistutdanningene og i redaksjonene. Ikke minst viste finanskrisen at det var behov for mer kunnskap om denne grenen av journalistikken.

 

Bokens del I samler nyere norsk og internasjonal forskning om temaet for å bidra til en dypere forståelse av økonomijournalistikk som samfunnsfenomen. I tillegg trekker boken frem områder som fortjener og krever mer forskningsinnsats.

 

 

Del II presenterer grunnleggende fremgangsmåter for den som skal forstå og formidle økonomiske forhold. Boken henvender seg til forskere, lærere, studenter, praktiserende journalister og andre interesserte.

 

Denne nettsiden er laget som en støtte til boken og skal vise en del av fremgangsmåtene steg for steg. Ved lanseringen er det fokus på regneark (Excel/Google Sheets).

 

Kjøp boken hos Fagbokforlaget og lær mer gjennom leksjoner og gjennomganger av forskning på nettsidene.